Serien togs fram i samband med möbelmässan 2007 och består av tre produkter: nivå som vägghängda ljudplattor av polyster fiber, plan en handtuftad matta samt lod takhängda belysningsarmaturer i formpressat läder.Ljudplattornas modulform skapar möjlighet att bygga upp intressanta ytor som förenar funktion, estetik och rumslighet. Lamporna visar på nya sätt att använda läder i belysningssammanhang. Mattan i ull och lin är ett experiment med olika nivåer, material och täthet. Tillsammans visar produkterna på ett nutida uttryck för olika typer av rumslighet.

The serie consists of three products: nivå wallhanged soundabsorptions of moulded polyester fiber, plan a handtufted carpet and lod ceiling light fittings in moulded leather. The moduleform of the soundabsorptions make it possible to build interesting surfaces, combining function and aesthetics in the room. Together the products show a contemporary expression for different kinds of interiors.

tillbaka till produktmeny